január 2015

MEHR 2015 további tanúságtételek

Az augsburgi zarándoklaton számomra megerősítés volt, hogy mind egyéni és közösségben megélt  „áldozathozatalnak” fontos jelentősége van. Hiszen mindnyájan formálódunk, épülünk és tisztulunk az életszentségben.
A tanítás sorozat, közös engesztelő imádság, csodás lelki gyarapodást adott, aminek  koronája a magyar szentmise volt.
Hatalmas pozitív energiát szabadított fel a sokféle nemzet közös imája, dicsőítése.
Hiszem, hogy a kapott kegyelmek még erőteljesebb, mélyebb , elkötelezettebb elhívást, szolgálatot ébresztettek sok testvérünkben.

MEHR 2015 újabb beszámoló

Kedveseim!
Ez a konferencia akkora áldás lett számomra, hogy először Isten áldását kérem minden szervező,
szolgáló, fordító, "fuvarozó" és pap Testvérem számára! Legyetek Isten ölelésében!

Egy nagy felkiáltással folytatom: ha bárki azt mondta volna,hogy eljutok valaha a Mehr-re Augsburgba, nem hittem volna neki.
Valóságos csoda volt az egész út, mintha álmodnám... Köszönöm Istenem! Testvérek, jó az Úr és szent minden útjában!