április 2015

Imádkozzunk naponta az üldözött keresztényekért!

Ó, Jézus, Mária fia! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy mentsd az életedet. A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepí- tett lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. Dicsőség Neked, aki azért jöttél, hogy közöttünk lakozzál, bűneink terhét hordozzad, sebeinket gyógyítsad!

Pünkösdváró dicsőítő virrasztás

A karizmatikus megújulás közösségei, az Imádság Háza mozgalom résztvevői és minden érdeklődő számára!
„Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kér- tél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked.” (Jn 4,10)
Május 23-án, szombaton este 8 órától
dicsőítő csapatok szolgálatával, tüzes tanításokkal, közbenjáró szolgálattal, szentségimádással, éjféli szentmisével!
Helyszín: Szent József Plébániatemplom,
Budapest VIII., Horváth Mihály tér 4.

Nem kell félnünk Isten akaratától!

Napjaink egyik legjelentősebb katolikus missziós közösségének vezetője 2015. február 9-én tartott pódiumbeszélgetést a Loyola Caféban, beszélgetőtársa Nagy Enikő volt. Az interjú szerkesztett változatának közlésével szeretnénk tisztelegni a mű előtt, amelyet a Szentlélek Moysés életén keresztül eddig kibontakoztatott. Hálásak vagyunk Istennek azért is, mert a Shalom öt fiatal misszionáriusa immár ötödik éve jelen van Budapesten is!

Pünkösd gazdagsága

Korfordulóban az emberek könnyen gondolnak arra, hogy talán elérkeztünk a világ végéhez. Pedig helyesebb úgy fogalmazni, hogy egy új világ előtt állunk. Ennek az új világnak az Egyháza – elmélkedik Szennay András – nem tehet mást, mint hogy ugyanolyan odaadással és engedelmességgel figyel a Szentlélek vezetésére, mint tette az első időkben. A Lélek adja meg, hogy az egyházi szervezet nem válik az emberi hatalmaskodás eszközévé, hanem egyre inkább Isten átfogó tervének végrehajtójává.

Beszámoló a Pécsi 24 órás dicsőítésről

“Az egység csodája már elkezdődött”
…..és mi részesei akartunk lenni ennek. Ezzel a vággyal a szíveinkben töltöttünk 24 órát Isten imádásában 2015. április 10-11-én Pécsett, ahol a helyi és vidékről érkező 12 fele-fele arányban katolikus és protestáns dicsőítő csoport szolgált.
Az alkalom elsősorban a már az országban működő és a jövőben megalakuló Imádság Háza kezdeményezéskért volt felajánlva.

VATRA (TŰZ) Konferencia

2015. március 27-28-án a horvátországi Slavonski-Brod-ban jártunk egy kis magyarországi csapattal, hogy megismerkedjünk a helyi Imádság Háza szolgálatot végző testvérekkel és új kapcsolatokat építsünk ki velük.
A konferencia meghívott előadója a német Johannes Hartl volt az Augsburgi Imádság Házából, aki evangelizációs jellegű előadásai (A helyes Istenképről, Férfi-nő kapcsolatokról, Mennyei identitásunkról) révén segített szíveinket és hitünket Istenhez emelni.
Megerősítő volt látni a helyi Imádság Házát vezető 8 gyermekes házaspár és családjának tüzét, elkötelezettségét.

24 órás dicsőítés Pécsett

Az egység csodája már elkezdődött!

Jöjj és tapasztald meg a keresztény felekezetek közötti testvéri egységet Isten dicsőítése által.
Hisszük, hogy városunk, országunk és a világ életének jobbá válása csak Őáltala fog tudni megvalósulni.
Hódolatunkat szeretnénk felajánlani az országban működő vagy alakuló Imádság Háza szolgálatokért.

Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont, Pécs Papnövelde u. 1.

Alább látható a szolgáló csoportok beosztása (zárójelben a szolgálat vezetője):