A Pünkösd kultúrája

Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid lelkét és szereteted tüzét éleszd föl bennünk - bár a népek különböző nyelveket beszéltek, Te egyesítetted őket az egy hitben! - kéri II. János Pál pápa   

Kedves Testvér!

Hívunk és várunk, hogy csatlakozz ahhoz a világméretű mozgalomhoz, mely az új évszázad pápáinak felhívására és számtalan hívőnek a Lélek új kiáradásáért folytatott imájából eredt! A XIX. század végétől a Szentlélek új kiáradásának rengeteg jelét látjuk, megszületett a karizmatikus megújulás Krisztus egész Egyházában. De - ahogy II. János Pál pápa fogalmazott -, az új Pünkösd még nem teljes , még nem bontakozott ki egészen, és kezdeti lendületéből is veszített. Ma a Szentatya újra kéri, hogy imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért. Keresztény karizmatikus vezetők (Kim Collins, Damian Stayne, Mike Bickle, Johannes Hartl) egyre sürgetőbb próféciákat kapnak, hogy imádkozzunk a Tűz felszítódásáért, megtérésekért, a társadalom átalakulásáért, az Egyház megújulásáért és a keresztények egységéért, hogy előkészítsük az utat Jézus második eljövetelére.

Szükség van arra, hogy újra kiáradjon ránk a Szentlélek, hogy új, megújuló Pünkösdöt kérjünk, hiszen világunk romokban hever. Látjuk a társadalmi rendszerek roskadozását, a növekvő szegénységet, a kirekesztést, az átalakuló világrendet, a fogyó kőolaj- és ásványi kincseket, a széthulló családokat, a sebzett gyermekeket, akik nemzedékeken keresztül adják tovább sebeiket utódaikra, az egyre rohanóbb és elviselhetetlenebb élettempót, az erőszakot és annak áldozatait... Kiáltsunk az Istenhez, hogy a Lelket, amelytől a világunk eltávolodott, árassza ki ránk újra, hogy megújítsa a Föld színét, megújítsa a társadalmat, megújítsa a szíveket!

Imádkozzunk megtérésekért, amint a Szentatya kérte:
"A mi korunkban is szüksége van az emberiségnek „exodusra", nem felületes kiigazításokra, hanem lelki és erkölcsi megtérésre. Szüksége van arra, hogy az Evangélium megszabadítsa, hogy kilépjen abból a súlyos krízisből, amely mélységes változásokat kíván, az emberek lelkiismeretén kezdve."
Imádkozzunk úgy, mint a fiatal Egyház, mikor Jeruzsálemben az első üldözések kezdődtek:
"A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő Fölkentje ellen. ... És most, Uram, tekints fenyegetőzéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus nevében.' Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt." (ApCsel 4, 26.29-32)

Csatlakozz az „Emeleti Terem Mozgalomhoz", mely úgy, mint az apostolok a cenákulumban, most is egy szívvel egy lélekkel kíván a Szűzanyával együtt könyörögni az Atya Ajándékáért. Akkor abból a kis maroknyi emberből állt az Egyház, ma az egész világon elterjedt. Ma tehát - mint egy nagy emeleti teremben - az egész világon kell egy szívvel egy lélekkel könyörögni az Úrhoz és várni a Szentlelket.
Csatlakozz a kezdeményezéshez, hogy a Pünkösd előtti kilenc napot folyamatos imában töltsük, kérvén a Lelket, a megújulást, közbenjárva világunkért. Szervezd meg egyházközségedben, egyházmegyédben vagy országodban, hogy kilenc napon át éjjel-nappal az adott szándékokért imádkozzatok, dicsőítsetek, közbenjárjatok, engeszteljetek. "A Lélek és a Jegyes hív, jöjj el, jöjj el Uram, Jézus!"

„Remélem, hogy a Pünkösd kultúrája el fog terjedni az egész Egyházban, mint új meghívás az imára, szentségre, kommúnióra és tanúságtételre. Ezért most bátorítom az „Égő csipkebokor" kezdeményezést, melyet a Lélekben való megújulás hívott életre. Kezdeményezése ez a szüntelen imának, éjjel és nappal az Oltáriszentség előtt; meghívás a hívők számára, hogy „visszatérjenek az emeleti terembe", és egyesülve az Oltáriszentség titkán való szemlélődésben, közbenjárjanak a teljes keresztény egységért és a bűnösök megtéréséért. Őszintén remélem, hogy ez a kezdeményezés sokakat elvezet majd arra, hogy újra felfedezzék a Lélek ajándékait, melyek eredeti forrása Pünkösd... Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid lelkét és szereteted tüzét éleszd föl bennünk - bár a népek különböző nyelveket beszéltek, Te egyesítetted őket az egy hitben, alleluja!"
II. János Pál, 2004. Pünkösd

A szentatyák szavát és bátorítását örömmel adja nektek tovább a
Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottsága