MKKM Közösségvezető-képzés 2016.

Semmi sem olyan törékeny és semmi sem igényel annyi munkát, mint a kapcsolatok! Ezért szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 2016 januárjában induló vezetőképzőjét.
A Szentlelkes mozgalomban gyorsan és természetesen jönnek létre a közösségek. A közösség pedig tisztán kapcsolat, de ahhoz, hogy maradandó legyen, amit a Lélek a létrehoz közöttünk, figyelemre és tudatos munkálkodásra van szükség. E nélkül nincs minőségi kapcsolat se Istennel, se önmagunkkal, se a másik emberrel.

Ezért vezetőképző kurzusunkon szó lesz mindarról, ami alapszinten szükséges a karizmatikus lelkiség és közösség kialakításához és fejlődéséhez. A vezetőképző célja, hogy a közösségépítés felelősségét elvállaló ember fejlődését segítsük, motiváljuk. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét -- a kapcsolatok és a jó kommunikáció Lelkét --, hogy vezessen minket, és tegyen nyitottá, azaz taníthatóvá. Hisszük, hogy ez a képzés is hozzájárul ahhoz, hogy egyre szorosabb és gazdagabb közösségi életet éljetek, amelyben a tagok személyes élete is kiteljesedik. Így erősödhet meg és válhat vonzóvá az Egyház, mint Missziós Közösség!

A képzést már működő közösségek vezetőinek, illetve az ő munkatársaiknak, „tanítványaiknak” hirdetjük meg.  Jelentkezési határidő: 2016. január 10. 


Alapozó évfolyam, tervezett tematika

Cél: Összerakni, felfrissíteni, talpra állítani!

Kiknek szól: Közösségvezetőknek és általuk delegált személyeknek. Ideális, ha a közösségvezető és "tanítványa(i)" együtt jelennek meg.

Belépési feltétel: Egy kérügmatikus kurzuson való részvétel (Fülöp / Új Élet Krisztusban / Alpha / Szentlélek szeminárium)

 

I. hétvége: KÉRÜGMA ÉS MEGTÉRÉS - JANUÁR 22-24.

a, közösségtípusok - A missziós közösség csodája (kis vízió, 4 pillér) - A missziós közösség vezetője (panorámakép);
b, helyzetfelmérés és fórum (Ki vagyok? Mi vagyok? Honnan jöttem? Mit várok?);
c, A közösségvezető hitének alapjai: a kérügma kifejtése, megtérés;
(A személyes lelkigondozás kezdete)

II. hétvége: BIBLIA ÉS ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNET - MÁRCIUS 18-20.

a, A kinyilatkoztatás fogalma - Élő Ige, írott Ige, szenthagyomány - Egyház és kinyilatkoztatás (Mi a Biblia?);
b, Az üdvösségtörténet áttekintése (Mi van benne?);
c, A közösségvezető és a szentírásolvasás (Hogyan lesz a hasznomra?);
d, A karizmatikus megújulás helye az üdvösségtörténelemben (A megújulás nagy víziója);
(A személyes lelkigondozás folytatása)

III. hétvége: SZENTLÉLEKKERESZTSÉG, IMÁDSÁG - MÁJUS 27-29.

a, Élet a Lélekben: Szentlélekkeresztség; az imádkozó ember szellemi működése (Róm 8 - "az újjászületett ember antropológiája");
b, Az imádság fajtái: a csend, a szó, a kötött imádság, az Ige, az Eucharisztia szerepe; az egyéni és csoportos imádság formái; kérés, dicsőítés, hálaadás;
c, A megkülönböztetés fontossága;
(A személyes lelkigondozás folytatása)

IV. hétvége: TANÍTVÁNYSÁG I. - SZEPTEMBER 16-18.

a, A tanítványság fogalma - Krisztus követéese - életszentség;
b, Az ember sérült állapota;
c, A gyógyulás útja;
d, Jellemfejlődés: az öncsalás elutasítása, önismeret, hitelesség, megbízhatóság, átláthatóság, egyenesség - A gyömölcstermő élet;
(A személyes lelkigondozás ezen a hétvégén dominál)

V. hétvéfe: TANÍTVÁNYSÁG II. - NOVEMBER 18-20.

a, Az istenkapcsolat lényege;
b, A tanítvány emberi kapcsolatainak minősége és egyensúlya: család, közösség, munkahely, Egyház;
c, Az istenkapcsolat módjai: egyéni imaélet, szentségi élet, bibliaolvasás, táplálkozás az Egyház tanításából, lelki olvasmányok, lelkigyakorlatok, képzések - Hogyan szól Isten a testvéreken és a vezetőkön keresztül? A közösségvezető lelkigondozása, lelkivezetése. (Mindez az egyénieskedő szubjektivizmus ellenében - kiegyensúlyozó téma);
(A lelkigondozói és közbenjárói tevékenység ezen a hétvégén dominál)

VI. hétvége: EGYHÁZ ÉS KÖZÖSSÉG - 2017. JANUÁR 20-22.

a, Katolikus identitás. A közösség elhelyezkedése az Egyházban: azonosulás és megújítás - Feszültségi pontok és azok kezelése - Kapcsolat a püspökkel, a papsággal, a plébániával;
b, Veszélyforrások (szellemi harc): okkultizmus, hamis magánkinyilatkoztatások, liberális teológia, tradicionalizmus, protestáns fundamentalizmus, szekták...;
c, A közösség belső élete (4 pillér);
d, A közösség missziója > A cél: szolgálat a "kívülállók" felé;
e, A közösség fejlődése: A közösségépítés prioritásai;
(A lelkigondozói tevékenység lezárása)

 

Helyszín: Missziós Központ, Fehérvári út 168-178 / C fsz. 35.

Ár: szállással 8000 Ft, szállás nélkül 5000 Ft.

Jelentkezés: 2015 január 10-ig a jelentkezési űrlapon keresztül.